IT Law logo
Swipe up
20 / 9 / 2019

Nov predlog uredbe o e- zasebnosti

Blog20 / 9 / 2019

Nov predlog uredbe o e- zasebnosti

Finsko predsedstvo Svetu EU je državam članicam 18. septembra 2019 predstavilo kompromisni predlog o uredbi o e-zasebnosti na 88 straneh s pomembnimi spremembami.

Glede trženja po e pošti je več sprememb. Besedilo zdaj pravi, da je „smiselno dovoliti uporabo kontaktnih podatkov po elektronski pošti za [elektronsko sporočilo] v okviru obstoječega odnosa s strankami za ponudbo podobnih izdelkov ali storitev. Takšna možnost bi morala veljati samo za isto podjetje, ki je pridobilo elektronske kontaktne podatke za elektronsko sporočilo v skladu z GDPR. "

Predlog vključuje tudi opredelitev neposrednega trženja: „komunikacija z neposrednim trženjem“ pomeni vsako obliko oglaševanja, bodisi pisno ali ustno, poslano ali predstavljeno prek javno dostopne elektronske komunikacijske storitve neposredno enemu ali več opredeljenim ali določljivim specifičnim končnim uporabnikom elektronskih komunikacijske storitve, vključno s klicem, uporaba avtomatiziranih klicnih in komunikacijskih sistemov s človeško interakcijo ali brez nje, elektronsko poštno sporočilo, SMS itd.

 

CC BY