IT Law logo
Swipe up
5 / 9 / 2019

Etična podstat umetne inteligence - novi pravni okvir

Blog5 / 9 / 2019

Etična podstat umetne inteligence - novi pravni okvir

Delo na vzpostavitvi pravnega okvirja v EU na različnih segmentih v zvezi z razvojem in implementacijo AI je v zadnjih letih intenziven (npr. produktna odgovornost, pravice intelektualne lastnine) . EU želi na tem področju postati pomemben tekmec ZDA in Kitajski.

Izraz AI zajema vrsto različnih tehničnih disciplin, vključno s strojnim učenjem, nevronskimi omrežji, obdelavo naravnega jezika, prepoznavanjem govora in zvoka, računalniškim vidom in prepoznavanjem čustev.

Različne tehnike umetne inteligence so postale bistveni del tehnološke industrije. Nadomeščanje človeškega odločanja s strojnim odločanjem pa sproža predvsem zahtevna etična vprašanja v smislu njegove uporabe in učinka, kar lahko vidimo v mnogih primerih iz resničnega sveta. Zato je nujna uporaba različnih varnostno etičnih konceptov z namenom zagotavlja primerne vključitve načela varstva zasebnosti ter konceptov, ki naj zagotovijo pravilno oceno tveganj in koristi AI, da bo bolj zaupanja vredna in odgovorna do posameznikov in družbe.

Evropski svet Komisar Sveta Evrope za človekove pravice junija 2019 sprejel osnutek Smernic o vplivu algoritmičnih sistemov na človekove pravice. Smernice so namenjene državam kot tudi akterjem iz zasebnega sektorja pri njihovih ukrepih v zvezi z načrtovanje, razvoj in implementacija algoritmičnih sistemov.

Strokovna skupina na visoki ravni za umetno inteligenco je neodvisna strokovna skupina, ki jo je Evropska komisija ustanovila junija 2018 pa je pripravila in objavila aprila 2019  Etične smernice za zaupanja vredno umetno inteligenco. Namen teh Smernic je spodbujati zaupanja vredno umetno inteligenco. Zaupanja vredna umetna inteligenca ima tri elemente, ki bi morali biti doseženi v celotnem življenjskem ciklu sistema: (a) morala bi biti zakonita ter spoštovati vse veljavne zakone in druge predpise, (b) morala bi biti etična ter zagotavljati spoštovanje etičnih načel in vrednot ter (c) morala bi biti robustna s tehničnega in družbenega vidika, saj lahko sistemi umetne inteligence povzročijo nenamerno škodo, tudi če se uporabljajo z dobrimi nameni.

Pomemben dokument pa predstavlja tudi študija EU Agenciji EU za kibernetsko varnost (ENISA) o AI in sicer s poudarkom na pomenu varnosti in varstu zasebnosti pri razvoju AI.

Vesna Stanković Juričić, dipl. univ. pravnica

CC BY