IT Law logo
Swipe up
6 / 6 / 2019

Nestabilnost pravnega režima prenosa osebnih podatkov v 3. države

Blog6 / 6 / 2019

Nestabilnost pravnega režima prenosa osebnih podatkov v 3. države

Prenos osebnih podatkov v tretje države

Prenos osebnih podatkov iz EU v tretje države zaznamujejo pomembni pravni spori, ki oporekajo veljavnost v praksi najbolj uporabljenih pravnih temeljev prenosa in sicer standardnih pogodbenih klavzul in ščita zasebnosti med EU in ZDA.

Zato je zelo pomembno pazljivo in preudarno obravnavati vprašanja mednarodnega prenosa podatkov.


Višje sodišče je namreč razsodilo, da ima Irski Informacijski pooblaščenec utemeljene pomisleke v zvezi z varstvom zasebnosti podatkov za državljane EU. Prvotno pritožbo je vložil avstrijski odvetnik Max Schreims, potem ko se je pritožil, da je prenos osebnih podatkov s strani Facebooka v ZDA kršil njegove pravice do zasebnosti kot državljana EU.

Naj spomnimo, da je glede mednarodnega prenosa osebnih podatkov Sodišče EU oktobra 2015 že odločalo in sicer v primeru Maximilian Schrems proti Irskemu Pooblaščencu za varstvo osebnih podatkov, s katero je Sodišče EU Odločbo Evropske komisije 2000/250 – t.i. Odločba Varni pristan (Safe Harbour) razglasilo za neveljavno. Postopek za neveljavnost standardnih pogodbenih klavzul temelji na enaki argumentaciji kot je bila v uporabljana v postopku v katerem je Sodišče EU odločilo o razveljavitvi Varnega Pristana.


Splošno sodišče EU bo to 1. in 2. julija 2019 izvedlo obravnavo glede veljavnosti ščita zasebnosti med EU in ZDA, ki jo uporablja na tisoče podjetij kot pravni temelj za odobritev prenosa podatkov iz Evropske unije v ZDA.

Gre za obravnavo pritožbe francoske skupine za digitalne pravice, La Quadrature du Net, ki trdi, da ureditev še vedno ni združljiva z zakonodajo EU zaradi množičnega nadzora ameriške vlade.

Ščit za zasebnost je bil sprejet pred tremi leti po tem, ko je Sodišče EU leta 2015 razglasilo predhodnico Ščita zasebnosti tim. Varni pristan za neveljaven, potem ko se je leta 2013 razkrilo dostopanje ameriških obveščevalnih služb do osebnih podatkov, ki ga je razkril prijavitelj nepravilnosti NSA Edward Snowden.

Vesna Stanković Juričić

CC BY