IT Law logo
Swipe up
3 / 4 / 2018

Začetek teka roka za obveščanje o kršitvah varstva osebnih podatkov po GDPR

Blog3 / 4 / 2018

Začetek teka roka za obveščanje o kršitvah varstva osebnih podatkov po GDPR

By Urban Kryštufek

Skladno s 33. členom GDPR mora upravljavec osebnih podatkov (t.j. tisti, ki določa namene in sredstva obdelave, npr. banka, zavarovalnica, spletna trgovina, spletna platforma,….) najkasneje v roku 72 ur po seznanitvi s kršitvijo varstva osebnih podatkov o tem obvestiti Informacijskega pooblaščenca.  Kadar zadevno obvestilo Informacijskemu pooblaščencu ni podano v 72 urah, je potrebno priložiti navedbo razlogov za zamudo.

Ker je predmetni rok za obveščanje o kršitvah varstva osebnih podatkov glede na izkušnje iz prakse relativno kratek, sta bili Bavarskemu nadzornemu organu za varstvo podatkov (Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, v nadaljevanju: BayLDA) postavljeni naslednji praktični vprašanji:


Glede prvega vprašanja je BayLDA odgovoril, da rok za obveščanje začne teči tudi v primeru praznikov in delovnih dni (če upravljavec o kršitvi o tem takrat izve), saj lahko upravljavec v roku 72 ur obvesti nadzorni organ tudi na delovni dan, ki sledi po dela prostem dnevu. Upravljavci morajo zato sprejeti ustrezne ukrepe, da lahko tudi v najhujših primerih (worst case scenario) izvedejo ustrezne korake, ki minimizirajo nastalo škodo in omogočijo izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

Glede drugega vprašanja je BayLDA odgovoril, da začne rok 72 ur teči v trenutku, ko se upravljavec seznani s kršitvijo, t.j. časovni trenutek ko je bil upravljavec o tem obveščen s strani pogodbenega obdelovalca. Rok v katerem mora pogodbeni obdelovalec o kršitvi obvestiti upravljavca pa mora biti čim krajši, tudi krajši od roka 72 ur.  Kako široko se bo razlaga beseda „nemudoma″ pa se bo pokazalo v okviru harmonizacije EU varstva osebnih podatkov. Verjetno bo tem svojo sodbo podal tudi novoustanovljeni Odbor za varstvo osebnih podatkov (naslednik WP29).

Če želite pridobiti nadaljnje koristne informacije v zvezi s področjem prava varstva osebnih podatkov, prosim kontaktirajte našo ekipo info@itlaw.si">info@itlaw.si.

 

CC BY