IT Law logo
Swipe up
27 / 3 / 2018

Ali je uporaba aplikacije WhatsApp skladna z določili GDPR ?

Blog27 / 3 / 2018

Ali je uporaba aplikacije WhatsApp skladna z določili GDPR ?

by Urban Krystufek

Aplikacija WhatsApp je svetovno izredno priljubljena aplikacija za interno komunikacijo v podjetjih in nepogrešljivo komunikacijsko sredstvo pri kontaktu s strankami, posebno v medijskem sektorju. Predmetno aplikacijo na primer uporablja približno 50 % nemškega prebivalstva. Posebno podjetja v Zvezni republiki Nemčiji, ki se v glavnem ukvarjajo s končnimi uporabniki vse več uporabljajo predmetno komunikacijsko sredstvo za sporočanje zahtev uporabnikom. To še posebno velja za področja marketinga, prodaje in (tehnične) podpore. Tudi na področju B2B komunikacije postaja WhatsApp vse pomembnejši. V nekaterih nemških zveznih deželah je postal celo edino pravo komunikacijsko sredstvo

Vendar ali je WhatsApp skladen s pravom varstva osebnih podatkov ?

Glede na mnenje deželnega Bavarskega nadzornega organa za varstvo podatkov (Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, v nadaljevanju: BayLDA) v konkretni zadevi temu ni tako.

BayLDA namreč pravi, da aplikacija WhatsApp iz vidika varstva osebnih podatkov in informacijske varnosti ni primerna tako za notranjo komunikacijo v podjetjih kot za zunanjo komunikacijo podjetij s strankami.

Glede prve zadeve BayLDA pravi, da uporaba zadevne aplikacije za komunikacijo med zaposlenimi znotraj podjetja ni skladna z GDPR, ker obstajajo najbolj osnovni pomisleki glede varstva osebnih podatkov, vendar je varnostni riziko lahko preprečiti, saj se lahko brez večjega problema znotraj podjetja uredijo in uporabljajo bolj varne elektronske komunikacijske poti oz. aplikacije kot je WhatsApp (glej tudi BayLDA letno poročilo 2015/2016, podpoglavje 22.1, dostopno na: https://www.lda.bayern.de/media/baylda_report_07.pdf).

Glede uporabe aplikacije WhatsApp kot splošnega komunikacijskega sredstva s strankami pa BayLDA pravi, da ima pomisleke med drugim zaradi obdelave metapodatkov glede novic v ZDA, tako kot tudi zbiranja kontaktnih podatkov iz knjige naslovov (address book) na predmetni lokaciji, vključujoč pri tem medčasovno (so)delovanje podjetja WhatsApp in Facebooka (glej tudi glede zadnjega odmevnega škandala Facebooka zaradi sodelovanja s  Cambridge Analytica pri zlorabi podatkov milijonov svojih uporabnikov, http://www.delo.si/svet/globalno/facebook-tone-v-politicni-skandal.html). BayLDA sicer za razliko od prvega primera na splošno ne prepoveduje uporabe WhatsApp za komunikacijo podjetij s strankami, vendar pravi, da mora  imeti stranka prosto izbiro, da izbere alternativno sredstvo komunikacije in mora biti tudi ustrezno predhodno obveščena o tveganjih, ki jih za pravice in svoboščine posameznikov predstavlja uporaba predmetne aplikacije.

Če želite pridobiti nadaljnje koristne informacije v zvezi s področjem prava varstva osebnih podatkov, prosim kontaktirajte našo ekipo na  email info@itlaw.si">info@itlaw.si

CC BY