IT Law logo
Swipe up
13 / 7 / 2017

OBDELAVA PODATKOV Z VIDIKA KONKURENČNEGA PRAVA

Blog13 / 7 / 2017

OBDELAVA PODATKOV Z VIDIKA KONKURENČNEGA PRAVA

 

Big Data, DataMinning, FastData, SmartData… Algoritmi… Algoritmi razvrščajo podatke, izdajajo opozorila in priporočila, poročajo uporabniku o njegovih dejavnostih, prav tako pa so pripravljeni tudi sprejemati odločitve namesto uporabnika. Algoritmi so v življenjih uporabnikov interneta prisotni že dolgo časa, večinoma diskretno in tiho. Njihova prisotnost pa postaja čedalje bolj zaskrbljujoča. Njihovo nepregledno delovanje namreč nadzirajo veliki akterji digitalizacije predvsem v skladu s svojimi interesi.

Internet, video, podatki o telefonskih klicih, potrošniških transakcijah, zdravstveni podatki, novice, literatura, znanstvene publikacije, ekonomski, meteorološki podatki, geodetski podatki, borza, vladni dokumenti … vse je danes na dosegu roke. Po teh podatkih lahko kopljemo. To nepregledno množico podatkov lahko analiziramo. Podatke lahko povezujemo med seboj. V zbirkah podatkov iščemo določene zakonitosti, vzorce in trende.

Pravno postaja vse bolj pomemben način na katerega smo prišli do podatkov in izluščili koristne informacije.

Nova pravila o varstvu osebnih podatkov GDPR  in pravila o elektronskih komunikacijah pomembno dvigata standarde varovanja in uporabe podatkov in sta pomembno zožila in omejila pravno podlago za procesiranje podatkov.

V Evropi pa so začeli poleg omenjenih regulativ intenzivno opozarjati tudi na vidike zbiranja in obdelovanja podatkov s stališča konkurenčnega prava oziroma preprečevanja omejevanja konkurence. Lansko leto sta tako Francoski in Nemški organ za varstvo konkurence izdala skupno študijo o varstvu konkurence in zbiranju, obdelavi in uporabi podatkov, tim. Big Data. Varstvo podatkov, vključno z osebnimi, je sicer izven dosega konkurenčnega prava EU, vendar so organi za varstvo konkurence glede na vpliv in pomembnost podatkov, že v nekaj primerih, se posebej pri združitvah, odločali o povezanosti med omejevanjem konkurence in obdelovanjem podatkov (npr. Facebook/WhatsApp ).

Študija ponuja v razmislek pravne izzive s tega področja in vpogled v katero smer bo šla zakonodaja, da bo primerno adresirala vprašanja varstva konkurence in posedovanja/obdelave podatkov.

 

 

 

 

 

CC BY