IT Law logo
Swipe up
8 / 6 / 2017

PODJETNIŠKA LOČITEV ALI KAKO ODPUSTITI SOUSTANOVITELJA

Blog8 / 6 / 2017

PODJETNIŠKA LOČITEV ALI KAKO ODPUSTITI SOUSTANOVITELJA

PODJETNIŠKA LOČITEV ali KAKO ODPUSTITI SOUSTANOVITELJA

Najpogostejša vzroka zakaj mlada oz. zagonska podjetja (ti. start-upi) propadejo sta, da jim zmanjka denarja ali zaradi razpada ustanoviteljske ekipe.

Soustanovitelj svetovno najbolj znanega (in priznanega) pospeševalnika Y Combinator ocenjuje, da približno 20% zagonskih podjetij propade v prvih 9 do 12 mesecih po tem ko so vstopili v njihov pospeševalnik prav zaradi nesoglasij med ustanoviteljsko ekipo.

V tem zapisu se bom osredotočil bolj na podjetniški vidik razpada ekipe, pravne implikacije in podrobnosti za slovensko okolje pa bo predmet enega izmed prihodnjih zapisov. Za lažje razumevanje in bolj plastičen prikaz se izraz (so)ustanovitelj uporablja za podjetnike, ki so podjetje ustanovili, izraz vlagatelj oz. investitor pa za solastnike podjetja, ki so lastniško vstopili v kasnejših fazah razvoja.

Pot mladih podjetij je lahko pravi vrtiljak ali celo vlakec smrti, ki pa je lahko zelo uživaška, če so z vami prijatelji. Res je, da majhna skupina ljudi lahko spremeni svet, vendar je pri tem treba biti izjemno previden koga boste izbrali za to.

Ko se podjetniki, ki so skupaj ustanovili podjetje, znajdejo v situaciji, ko je delo drug z drugim zaradi različnih vzrokov postalo nevzdržno, je potrebno sprejeti eno izmed naslednjih odločitev.


  1. Ali je problem take narave, da se ga da rešiti. Pri tem gre seveda za zelo subjektivno oz. osebno oceno, saj je brez celostnega pogleda na celotno situacijo nemogoče trditi, da nekateri problemi so ali niso rešljivi. Ko v obzir vzamemo še osebne odnose, ki so se med soustanovitelji pletli tekom skupne podjetniške poti, pa je situacija lahko še bolj nerazrešljiva.


Razloge za probleme v ekipi lahko razdelimo v tri različne skupine:

  1. Osebni razlogi - razlog za nemogoče odnose znotraj ekipe lahko izhajajo iz zasebnega življenja enega izmed ustanovitelj zaradi česar se ne more osredotočiti na podjejte. Dajte mu nekaj časa, da si opomore oz. mu ponudite pomoč.

  2. Različna mnenja in stališča – pogledi na poslovni model, razvoj in rast podjetja se lahko znotraj ustanoviteljske ekipe zelo razlikujejo in kdo morebiti ne bo videl potenciala podjetja in bo želel zapustiti podjetje. V tem primeru bodite odkriti in mu pustite oditi, sami pa nadaljujte začrtano pot. Četudi je soustanovitelj vaš najboljši prijatelj morajo biti solastniška družbena razmerja razčiščena od začetka, da na koncu ne pride do nesporazumov, ko določeni aspekti niso bili razumljivo komunicirani. Pričakovanja vseh soustanovitelj morajo biti skladna z dogovorjenimi vlogami v podjetju, plačilnim sistemom in delitvijo dobička.

  3. Neupravičeno okoriščanje oz. ti. free-rider: zapletena situacija, ko soustanovitelj ne prispeva v podjetje (ne dela), vendar tudi ne želi oditi. V tem primeru je izjemno pomembno kakšna je vsebina družbene pogodbe med soustanovitelji in kakšen položaj zaseda v podjetju (delovne naloge in obveznosti, ki so predmet pogodbe civilnega ali delovnega prava).


Vloge in odgovornosti morajo biti jasne od začetka. To seveda ne pomeni, da vsak ustanovitelj opravlja samo dogovorjena dela, ampak da obstajajo tudi skupne odgovornosti in da se določene odločitve sprejemajo soglasno. Ampak, ko podjetje začne rasti in obstajajo roki za dostavo, morajo člani ekipe vedeti kakšne so njihove primarne odgovornosti oz. za kaj odgovarjajo.

Ko definirate vzrok problema v ekipe soustanovitelju na miren in razumen način to povejte. Če so vzroki osebne narave mu ponudite čas in podporo, da jih uredi. V primeru ostalih razlogov vam bo soustanoviteljeva prva reakcija omogočila boljšo oceno kako pravilno nadaljevati.

Pogosto je odkrit in odprt pogovor o izzivih in problemih najboljši način, da se situacija popravi.

Nadaljnji koraki so iskreno odsvetovani, dokler s soustanoviteljem ne opravite vsaj nekaj iskrenih in nečustvenih pogovorov.


  1. Kdo naj odide? Če se situacija ne more razrešiti na miren in obziren način sledi vprašanje kdo od soustanoviteljev naj odide. Bi morali vi zapustiti podjetje? Ali bi moral biti drug soustanovitelj naprošen, da zapusti ekipo?


Najverjetnejši odgovor na ta vprašanja so vzvodi, ki jih ima vsak izmed soustanoviteljev. Brez koga podjetje ne bo moglo več delovati. Kakšni so poslovni deleži, ki jih ima vsak izmed ustanoviteljev. Je kdo izmed ustanoviteljev hkrati tudi direktor ali prokurist oz. član upravnega odbora.

Če imate vsi ustanovitelji enake poslovne deleže družbe bodo verjetno potrebni dolgotrajni odkriti pogovori o odhodu oz. ločitvi. Investitorji so vam lahko s svojimi izkušnjami in znanjem v veliko pomoč pri pogajanjih o pogojih odhoda.

Kako torej odpustiti soustanovitelja?

Možni koraki, ki jih lahko opravite, če želite odhod soustanovitelja:


Kaj narediti če ste vi soustanovitelj, ki ga prosijo da odide?

Če ste vi ustanovitelj, ki so ga prosili, da odide:


Kar nekaj izjemnih ustanoviteljev je bilo že odpuščenih (verjetno je najbolj znan primer kako je Apple leta 1985 odpustil svojega soustanovitelja Steva Jobsa). Upam, da vam lahko zgornji zapis pomaga krmariti skozi stresno in bolečo spremembo.

 

Blaz Jamsek, partner IT LAW Consultancy

CC BY