IT Law logo
Swipe up
13 / 5 / 2016

Informacijska varnostna politika in kibernetski kriminal

Blog13 / 5 / 2016

Informacijska varnostna politika in kibernetski kriminal

Pri uporabi informacijsko komunikacijskih tehnologij je prva skrb informacijsko komunikacijska varnost.   Varnost kot zaščita informacijskih sistemov pred nepooblaščenimi dostopi ali modifikacijami informacij, nepooblaščenimi pridobitvami, povzročanjem škode, razkrivanjem informacij. Prav tako pa je del varnosti tudi zagotavljanje visoke stopnje razpoložljivosti in celovitosti informacijskih sistemov. Ob vse večji informatizaciji namreč začasna nedostopnost ali počasen dostop do podatkovne zbirke, manjkajoči ali slabo urejeni podatki pomenijo enako, kot da bi jih sploh ne bi imeli.


Informacijska in telekomunikacijska tehnologija je postala steber evropske gospodarske rasti in ključen vir, od katerega so odvisni vsi gospodarski sektorji. Podpira zapletene sisteme, ki zagotavljajo delovanje gospodarstva v ključnih sektorjih, kot so finance, zdravstveno varstvo, energija in promet; mnogi poslovni modeli se zanašajo na neprekinjeno dostopnost interneta in nemoteno delovanje informacijskih sistemov


Pri delu na enem od svojih projektov sem pri raziskovanju področja informacijsko komunikacijske varnosti, s ciljem svetovati stranki glede primernih pravnih zahtev do ponudnika oblaka glede varovanja informacij in podatkov, naletela na zanimivo raziskavo iz leta 2015 o informacijski varnosti v Veliki Britaniji. Velika Britanija lahko služi na področjih povezanih z izzivi digitalne ekonomije kot dober model primernega in učinkovitega urejanja tega področja.


Raziskavo je izvedla PWC in sicer na način neposredne komunikacije s podjetji v Veliki Britaniji, tako velikih kot malih o različnih vprašanjih informacijske varnosti. Zaključek je, da se število kršitev evidentno povečuje, da podjetja ocenjujejo, da se bo število kršitev v prihodnjosti še povečevalo ter da so zaposleni (še posebej tisti bolj malomarni in neprevidni) eden od najbolj  “šibkih členov”. Raziskava tudi pokaže, da se trend outsorcinga z varnostjo povezanih storitev povečuje prav tako uporaba oblaka za hrambo podatkov.


https://www.gov.uk/government/publications/information-security-breaches-survey-2015


 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013JC0001&from=EN


https://www.gov.uk/government/policies/cyber-security


http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Informacijska_druzba/pdf/DSI2020_Strategija_Kibernetske_Varnosti.pdf


https://cltc.berkeley.edu/files/2016/04/cltcReport_04-27-04a_pages.pdf

Vesna Stanković Juričić, dipl. univ. pravnica

vesna.stankovic-juricic@itlaw-vsj.si
www.itlaw-vsj.si


 

CC BY