IT Law logo
Swipe up
16 / 2 / 2021

Akt o digitalnih storitvah (DSA): zagotavljanje varnega in odgovornega spletnega okolja

Blog16 / 2 / 2021

Akt o digitalnih storitvah (DSA): zagotavljanje varnega in odgovornega spletnega okolja

V decembru 2020 je Evropska komisija na podlagi javne razprave objavila osnutek Akta o digitalnih storitvah (Digital Services Act – DSA), ki obravnava vprašanja kot so spletna škoda, spletno oglaševaje, spletna konkurenca, pametne pogodbe in odgovornost internetnih posrednikov za vsebino, ki jo ustvarijo uporabniki (to odgovornost obravnava tudi Direktiva 2019/790 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu, ki je bila sprejeta aprila 2019). Akt stremi k spodbujanju konkurence in inovacij v digitalnem gospodarstvu, ob hkratnem ohranjanju temeljnih pravic in izboljšanju spletne varnosti za uporabnike. DSA se osredotoča na spletne posredniške storitve in delno na prenovo vidikov Direktive 2000/31/ES o elektronskem poslovanju. Njegov namen je izboljšanje mehanizmov za odstranjevanje nezakonitih internetnih vsebin, ob hkratni zaščiti svobode govora in ustvarjanju močnejšega nadzora nad zelo velikimi spletnimi platformami. 

Osnutek akta, ki ga je pripravila Komisija, bosta v prihodnosti obravnavala Evropski parlament in Svet, njegova končna različica pa bo odobrena z rednim zakonodajnim postopkom, katerega izvedba pa zahteva določen čas (po navadi nekaj let) – na pospešitev zakonodajnega postopka sicer lahko vpliva precejšen politični apetit, vendar je na tej stopnji težko napovedati, kako dolgo oziroma kako bo akt videti v končni obliki. Če bi bil DSA sprejet v obliki, ki je trenutno predvidena, bi ponudnike internetnih storitev močno obremenil in pustil odprta števila vprašanja glede zakonitih, a škodljivih vsebin, ki v aktu niso jasno opredeljene.

DSA velja za različne spletne igralce, vrsta obveznosti pa je odvisna od njihove vloge, velikosti in vpliva na spletni ekosistem. Naslovniki akta so:

DSA bo imel zunaj-teritorialni učinek in bo veljal za posredniške storitve, ki so "bistveno povezane" z EU.

Novi splošni ukrepi, ki jih določa DSA, so:

Izjema pri odgovornosti ponudnikov storitev gostiteljstva: ponudniki, ki delujejo kot »zgolj kanali« ali ki upravljajo le s predpomnilniškimi ali gostiteljskimi informacijami, imajo najmanj obveznosti in so zajeti z izjemo v smislu izključitve odgovornosti za vsebino tretjih oseb, ki je prenesena iz Direktive o elektronskem poslovanju. Ni torej splošne obveznosti spremljanja vsebine, izvajanje prostovoljnih ali obveznih preiskav za odkrivanje in odstranjevanje nezakonite vsebine pa ne bo razveljavilo izjeme. Izjema ne velja za odgovornost po zakonodaji o varstvu potrošnikov, kadar se zdi, da spletna platforma sama ponuja izdelke ali storitve.

Nezakonita vsebina je opredeljena široko in zajema vse informacije, ki niso v skladu z zakonodajo EU ali držav članic. Zakonita, a škodljiva vsebina ni opredeljena in zanjo ni treba sprejeti nobenih ukrepov po DSA.

Vsi ponudniki (se) morajo:

Ponudniki storitev gostovanja morajo izvajati predpisane postopke za »obveščanje in ukrepanje«, v skladu s katerimi uporabnik lahko prijavi potencialno nezakonito vsebino, ponudnik pa se na prijavo odzove in ukrepa. Prav tako morajo uporabnikom zagotoviti informacije o pravnih sredstvih zoper odločitev o prijavi in o tem kako je bila sprejeta odločitev o odstranitvi vsebine. Ko je enkrat ponudnik obveščen o morebitni nezakoniti vsebini, najverjetneje ni več oproščen odgovornosti za vsebino tretjih oseb (izjema ne velja več).

Spletne platforme morajo:

Dodatna pravila za zelo velike spletne platforme: te platforme imajo poleg obveznosti, ki veljajo za ponudnike posredniških storitev, ponudnike storitev gostovanja in spletne platforme, še dodatne obveznosti kot so:

Nadaljnja delegirana zakonodaja bo obravnavala vprašanja varstva podatkov, poslovne skrivnosti in varnosti.

Spletno oglaševanje: vse spletne platforme morajo posameznemu uporabniku v realnem času in za posamezen oglas razkriti:

Zelo velike spletne platforme morajo poleg tega vsaj 1 leto po prikazu objaviti informacije o:

Poleg obveznosti, določenih v DSA, se pričakuje, da bodo zelo velike platforme prostovoljno razvijale standarde za interoperabilnost skladišč oglasov in za izmenjavo podatkov med oglaševalskimi posredniki ter razvijale in spoštovale kodekse ravnanja.

Poročanje in odgovornost: vsi ponudniki bodo morali:

Spletne platforme bodo prav tako morale izdelovati šest-mesečna poročila s podrobnimi podatki o povprečnih mesečnih prejemnikih, zato bo jasno, kdaj bodo izpolnile pogoje za umestitev v kategorijo zelo velikih spletnih platform.

Zelo velike spletne platforme bodo morale imenovati odgovorne za skladnost z DSA, ki bodo sodelovali z DSC in Evropsko komisijo, prav tako pa bodo morale organizirati revizorski pregled in usposabljanje osebja.

Vsi ponudniki, ki niso iz EU, bodo morali imenovati zakonitega zastopnika v državi članici, v kateri opravljajo storitve. Zastopnik bo moral imeti pooblastila in sredstva za sodelovanje z regulatorji EU in bo lahko odgovoren za neskladnost poslovanja ponudnika z DSA.

Regulativni nadzor in izvrševanje DSA: DSA določa kombinacijo organov EU in držav članic, ki bodo podpirali izvajanje in izvrševanje DSA:

DSC-ji bodo imeli vrsto izvršilnih pooblastil, na podlagi katerih bodo lahko:

  1.  do 6% svetovnega letnega dohodka ali prometa (kar je višje) zaradi splošne neskladnosti,
  2.  do 1% svetovnega letnega dohodka ali prometa (kar je višje) zaradi nesodelovanja s preiskovalnimi organi in z DSC,
  3.  do 5% povprečnega svetovnega dnevnega dohodka ali prometa (kar je višje) zaradi nadaljnje neskladnosti;


Ana Novinec

CC BY