IT Law logo
Swipe up
27 / 2 / 2020

Prenosi osebnih podatkov iz in v Združeno kraljevstvo

Blog27 / 2 / 2020

Prenosi osebnih podatkov iz in v Združeno kraljevstvo

Skladno s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo Združeno kraljestvo z 31. januarjem 2020 tako izstopa iz EU na urejeni način. S sporazumom je zagotovljena pravna varnost tudi po prenehanju veljavnosti pogodb in zakonodaje EU za Združeno kraljestvo. Sporazum bo predvidoma veljal do konca prehodnega obdobja, to je do 31. decembra 2020. Po tem datumu je ob strinjanju obeh strani možno tudi njegovo podaljšanje.

Izstopni sporazum kljub dejstvu, da Združeno kraljestvo po 31. januarju 2020 ne bo več članica EU, do konca prehodnega obdobja zagotavlja nadaljevanje vseh aktivnosti, kot če bi ostalo država članica povezave. V tem obdobju se bo celotni pravni red EU še naprej uporabljal za Združeno kraljestvo in v Združenem kraljestvu, kot da bi bilo država članica. To pomeni, da bo Združeno kraljestvo še naprej sodelovalo v carinski uniji EU in na enotnem trgu (z vsemi štirimi svoboščinami) ter z vsemi politikami EU.

V zvezi s prenosi osebnih podatkov iz/v Združeno kraljevstvo je ICO (nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov v Združenem kraljevstvu) izdal obsežne smernice in ponudil odgovore na več vprašanj.

GDPR se bo v Združenem kraljevstvu še naprej uporabljal kot zakonodaja EU tudi po prehodnem obdobju, v kolikor bodo osebni podatki, ki izvirajo iz EU, še naprej obdelovani v Veliki Britaniji in so se začeli obdelovati pred iztekom prehodnega obdobja. To zaščitno varovalo pa ne bo več veljajo, če bosta Združeno kraljestvo in EU dosegli dogovor o tem, da Združeno kraljevstvo zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov (adequacy decision).

Torej upravljavci osebnih podatkov EU državljanov, ki se obdelujejo v Združenem kraljevstu oziroma pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov državljanov Združenega kraljevstva morate pozorno spremljati dogajanje. V tem trenutku vsi odgovori niso jasni.

Vesna Stanković, ITLAW

CC BY