IT Law logo
Swipe up
27 / 2 / 2020

GDPR ne potrebuje obsežnejših sprememb

Blog27 / 2 / 2020

GDPR ne potrebuje obsežnejših sprememb

Evropski odbor za varstvo podatkov in posamezni nadzorni organi EGP so prispevali k oceni in pregledu Splošne uredbe o varstvu podatkov, kot to zahteva člen 97 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Evropski odbor za varstvo podatkov meni, da je bila uporaba Splošne uredbe o varstvu podatkov v prvih 20 mesecih uspešna. Čeprav potreba po zadostnih sredstvih za vse nadzorne organe še vedno predstavlja težavo in še vedno ostajajo nekateri izzivi, ki izvirajo na primer iz raznolikih nacionalnih postopkov, je odbor prepričan, da bo sodelovanje med nadzornimi organi ustvarilo skupno kulturo varstva osebnih podatkov in dosledno prakso. Odbor preučuje možne rešitve za premagovanje teh izzivov in izboljšanje obstoječih postopkov sodelovanja. Poleg tega poziva Evropsko komisijo, naj preveri, ali nacionalni postopki vplivajo na učinkovitost postopkov sodelovanja, in hkrati meni, da bi lahko sčasoma tudi zakonodajalci sodelovali pri nadaljnji harmonizaciji. Odbor v svoji oceni obravnava tudi vprašanja, kot so mednarodna orodja za prenos, vpliv na majhna in srednje velika podjetja, viri nadzornih organov in razvoj novih tehnologij. Odbor ugotavlja, da je zaenkrat prezgodaj za revizijo Splošne uredbe o varstvu podatkov, da je le ta tehnološko nevtralna in dopušča vključitev novih razvijajočih se tehnologij. Odbor še ugotavlja, da pa predstavlja implementacija Splošne uredbe izziv še posebej za srednja in majhna podjetja.

Nemški zvezni komisar za varstvo podatkov in svobodo obveščanja, profesor Ulrich Kelber, je 19. februarja komentiral: "Moji kolegi in jaz menimo, da so obsežne spremembe GDPR predčasne. Vendar vidimo potrebo po izboljšavah v praktični izvedbi. To še posebej velja na področju sodelovanja med nadzornimi organi za varstvo podatkov v čezmejnih postopkih. Razlike v nacionalnih upravnih postopkih ne smejo vplivati na učinkovitost uveljavljanja GDPR proti podjetjem, ki so kršila podatke. "

Celotno poročilo je dostopno tu.

Vesna Stanković, dipl. univ. pravnica, ITLAW

CC BY